péntek, 2014-12-19


Útkövetés

CímlapSzeretettel köszöntünk weboldalunkon!


Itt olyan információkat olvashatsz, amelyek befolyásolhatják úgy földi, mint örök életed. Szeretnénk segíteni, lelki vonatkozású kérdéseidre megtalálni a helyes választ. Ezért várunk, keress fel bennünket.

Programunk:

Vasárnap: d.e. 10-12, d.u. 18-20

Csütörtök este: 19-20,30

Cimünk:

Temesvár, Drubeta u. 6 sz. - térkép

 
Advent - találkozásra várva
Írta: Boros Róbert lp.   

Advent - a találkozásra várva.

Sok szép gyerekkori emléket őrzök. Ezek között a legszebbek azok, amelyek az iskolai szünidővel kapcsolatosak, ugyanis ezt az időszakot kedves nagyszüleimnél töltöttem falun, 120 km-re otthonunktól.

Nagyon jól éreztem mindig magam náluk. Ó, azok a gond nélküli napok, távol az iskolai feladatoktól és a korai ébresztéstől. Soha nem felejtem el a délutáni finom - egyszer zsíros, máskor baracklekváros kenyérszeleteket, az otthoni állatok gondozását, vagy éppen a kis-kert kapálgatását.

A kis falusi imaház épületének illatára is jól emlékszem még, ahova szintén annyi kellemes emlék fűz. Milyen szép volt a Szenteste istentisztelete. Mi gyerekek elmondtuk a karácsonyi versünket, énekeltünk, majd megkaptuk az ajándékcsomagot. Csak a szépre és a kellemesre akarok emlékezni, az örömre és a vigasságra.

Volt azonban valami, ami időnként szomorúságot csalogatott elő bennem. Ez akkor történt, amikor eszembe jutottak kedves szüleim. Ők, mivel dolgoztak, nem lehettek velem. Csak kéthetente jöttek, hogy együtt töltsük a hétvégét. Mondanom sem kell, hogy akkor falun, csak a postán volt telefon, ezért csak sürgős esetekben hívtuk egymást. Amikor közeledett a második hétvége egyre gyakrabban jutottak eszembe, és ilyenkor már rettenetesen hiányoztak. Nagyon izgatott lettem szombat délutánra, mert ekkor már bármelyik percben megérkezhettek. Nagyszüleim faluja egy dombon feküdt. A falu végén, ameddig csak a szem ellátott követhető volt az akkor még gidres-gödrös, kanyargós megyei út. Gyakran olyan nagy volt bennem a várakozási láz, hogy kibicikliztem a falu végére és onnan néztem a távolba ellátszó utat. Amikor látótávolságba került a szürke Dacia, és felismertem szüleimet, kifejezhetetlen megkönnyebbülés, öröm és hála volt bennem, s gondolom szüleimben is.

Nekem valami hasonlót jelent az Advent. Szeretjük az életet a földön, dolgozunk, sírunk, örülünk és ünnepelünk. De közben gyakran eszünkbe jut Jézus, a menny és Édesatyánk. Elmerengünk és arra gondolunk, hogy vajon milyen lesz majd az az élet? Isten azt mondja, hogy minden képzeletet felülmúlóan szép és örömteljes lesz, elsősorban azért, mert ott lesz Ő, Jézus, akit szeretünk.

Jézus Krisztus várunk, hogy majd veled mehessünk!

Kedves olvasó, te várod őt?
 
Halloween - keresztény szemmel
Írta: Szekrényes József   

Sokan kérdezhetik, mit jelentenek az ijesztő ábrázatúra formált és megvilágított tökök, a koponyák, szellemek és boszorkányok, amelyek a halloween divattal kapcsolatban lépten-nyomon elénk kerülnek?!
Amerikából került át Európába, de az eredete egészen a keltákig vezethető vissza, akik Észak-Franciaország és a Brit-szigetek területén éltek. Az ő papjaik voltak a druidák. Ezek a természetimádó papok halottkultuszt gyakoroltak, és október utolsó napját a ’halál istenének’ szentelték.
Hitük szerint a kelta év utolsó napján (október 31.-én) az istenség megengedte, hogy az elhunytak lelkei visszatérjenek otthonaikba. A boszorkányoktól és a démonoktól való félelmükben nagy tüzeket gyújtottak, és áldozatokat mutattak be, hogy azok jóindulatát megnyerjék. A varázslók a megfélemlített embereket kényszerítették, hogy éjfélkor adjanak nekik feláldozásra egy gyermeket. Az erre kiszemelt család ajtaja elé raktak egy kifúrt és kivilágított tököt. Ha a ház lakói nem teljesítették a kívánságot, gyilkos bosszúra számíthattak. – A gyermekáldozatot óriási szalma- vagy rőzsekötegbe kötözve elevenen égették el. Szokásuk volt a keltáknak az is, hogy állatbőrökkel és állatfejekkel álcázták magukat a szellemek elijesztésére. Ajándékokat készítettek az elhunyt lelkek kiengesztelésére.

Szokásaikat azután is megtartották, hogy a rómaiak meghódították őket.
Az 1. században a rómaiak sok hagyományt hoztak magukkal Angliából. Az elpusztíthatatlannak tűnő pogány szokás átformálása, „keresztyénesítése" érdekében a római katolikus egyház (IV. Gergely pápa) 835-ben november elsejét mindenszentek ünnepének nevezte ki, majd november másodikát a halottak napjává nyilvánította.
(Mindenszentek – all hallows. Az azt megelőző este pedig az „all hallows evening". Ez rövidült le az idők során a mostani, közkeletű szóra: halloween.)
A Halloween október 31-én, tehát éppen a római katolikus ünnep, a mindenszentek előtt van, mintegy demonstrálva azt, mily vékony is a választóvonal a pogány hagyományok és az egyházi gyakorlatok között.

Amerikában a Halloweent ír bevándorlók honosították meg 1840 körül. Rémisztő arcokat faragtak tökökből, azokat belülről gyertyával világították ki, ezzel kívánták elriasztani a gonosz szellemeket. A jelmezbe öltözés is a Halloween egyik eleme. Az ünnep klasszikus figurái közé tartoznak a szellemek, boszorkányok, fekete macskák…
A Halloween mára jelentős helyet foglal el az USA reklámiparában, de Európában is egyre népszerűbb.
Az 1845 utáni évek pusztító írországi éhínsége idején a lakosok százezrei települtek át Amerikába, és a szokásaikat is vitték magukkal. Az anyaországon kívül az USA-ban és Franciaországban még ma is megtartják a régi rítusokat, noha azok lelki háttere többnyire már elhomályosult előttük. Gyerekek beöltöznek szellemnek vagy más ijesztő alaknak, töklámpással házról-házra járnak ajándékot kérve.

Napjainkban tanúi vagyunk a régi-új pogányság elterjedésének. A mai boszorkányok és varázslók épp október 31. napját tartják a legfontosabbnak, és ez az ősi kelta ünnep előestéje. Ekkor imádkoznak a halottak kelta istenéhez, az elhunytak szellemeihez, tulajdonképpen szellemidézést folytatnak. Nem gondolhatjuk, hogy ártatlan mókáról van szó. Úgy hírlik, hogy ma is vannak olyan sátánista szekták az USA-ban, amelyek erre az „ünnepre" gyermekeket rabolnak, és azokat ördögi rítusok keretében megölik.

Nem csupán hátborzongató szórakozás ez tehát, hanem az okkultizmus terjesztésének kísérlete, hogy az emberek az egy, igaz Isten helyett, a tiltott démonvilág felé forduljanak hitükkel.

Keresztyén családok nem engedhetik, hogy gyermekeik részt vegyenek ilyen beöltözéseken, felvonulásokon, mert azzal a Sátán kultuszát támogatnák. Az ilyesmivel kacérkodó ember kárt szenved lelkében, meggyengül kapcsolata Istennel, aki egyedül képes arra, hogy megóvjon bennünket minden ártalmas lelki hatástól.

A keresztényeknek mindenképpen tisztában kell lenniük a következő tényekkel: ennek a napnak a szokásai és jelképei a pogányságban és az okkultizmusban gyökereznek. A Halloween lényegében a boszorkányságnak és az okkultizmus más válfajainak egyik legnagyobb ünnepévé vált. A Halloween megünneplésében való részvétel közvetlenül is okkult tevékenységekhez vezethet, avagy ezekre nyitottá teheti az embert. A legkevesebb, amit a Halloweenről elmondhatunk, hogy megünneplése támogatja a pogány praktikákat és filozófiát, az animizmust (szellemhitet), a sámánizmust és a druida tanokat.

A Biblia egyértelmüen jelzi, hogy az ilyen praktikák ’az utolsó idökben’ mérhetetlen módon elszaporodnak majd (1Tim 4,1 és Jel 9,21). Ami elsőre oly ártatlannak tűnik, az a valóságban halálosan komoly! Az embert játékos módon csábítják el, hogy egyre nyitottabbá váljon a démoni tanok iránt, és szíve Isten felé egyre inkább megkeményedjen.
Az Ige egyértelműen figyelmeztet, hogy a legkisebb mértékben se keveredjünk bele pogány vagy okkult praktikákba: Ha bemégy arra a földre…, ne tanuld el azokat az utálatos dolgokat… (5Móz 18,9) Az Újszövetségben Pál apostol megdicséri a thesszalonikaiakat, amiért megtérésük után egyértelműen szakítottak a bálványimádással (1Thessz 1,9-10).
Feltámadásával Jézus bizonyságát adta annak, hogy legyőzte az ördögöt és a halált (Zsid 2,14). Isten igéjéből eligazítást lelhetünk az élet nehézségei közepette. Az efézusiak ezért semmisítették meg az összes varázskönyvüket, miután hitre jutottak (ApCsel 19,18-20).
Nekünk, keresztényeknek mindazonáltal nagy a felelősségünk. Az Úr parancsának engedelmeskedve hirdetnünk kell az evangéliumot, az örömhírt. Szükséges tehát, hogy figyelmeztessük embertársainkat - adott esetben még hívő testvéreinket is - az ördög által felállított csapdákra. Le kell, hogy rántsuk a maszkot, a játékos, ártatlannak tűnő, de nagy veszélyt hordozó babonákról, népszokásokról. Az Úr adjon ehhez bölcsességet és erőt mindannyiunknak!

Amúgy október 31. a reformáció ünnepe. (A reformáció napja több protestáns egyházban október 31-én tartott ünnepnap, annak emlékére, hogy 1517-ben ezen a napon függesztette ki Luther Márton a wittenbergi vártemplom ajtajára a bűnbocsátó levelek árusításával kapcsolatos 95 tételét.) A protestáns világ azért ad hálát, mert az Úristen meg akarta tisztítani egyháza népét a sokféle tévelygéstől és babonától, a hamis hit sötétsége helyett világosságot adni a szívekbe. Ahogy Pál apostol megbízatásában olvasható: „… küldtelek, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, és a Sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy a hit által megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek! (az apostolok cselekedeteiről írt könyv 26. részének 18. verse).

Isten megtérésre hív bennünket, és a démoni kötelékekből szabadulást ajándékoz Fia, Jézus Krisztus által. Forduljunk hozzá, az élet Istenéhez!


Ingo Marx írása alapján Bérczes István, ref. lelkész valamint Szivos László (evangélikus testvér). Átvéve a Magyar Keresztény Motorosok Közösségének oldaláról, szíves engedelmükkel.


 
A feltámadás bizonyítékai Nyomtatás
Írta: Nagy Géza   

Van feltámadás?

Valóban feltámadt Jézus Krisztus?

Bizonyitható Jézus Krisztus feltámadása?

Bővebben...
 
Újat kezdeni?
Írta: Nagy Géza   

Újat kezdeni - de hogyan?
Sokszor elhangzik ez az elhatározás, de az idő múlása sokszor azt mutatja, hogy az új ugyanaz, mint a régi.
Gondolkoztál, miért?

Bővebben...
 
Jézus követésének ára
Írta: Szekrényes József   

Jézus követésének ára
Lk. 9:57-62


- Jézus különös módon mintha le akarná beszélni az Őt követni akarókat
- a gazdag ifjúnak is megtalálta a gyenge pontját és nem akart azon túllépni
Mi van a három válasz mögött?

Bővebben...
 
Első prédikáció

Életed hangosan és érthetően prédikál!

Vasárnap nem a szószékről hangzik el az első igehirdetés, hanem előbb már te hirdeted:

a mosoly üzenetét, amikor üdvözlöd azokat, akikkel a parkolóhelyen vagy az előtérben találkozol;

a szeretet üzenetét, ha az idegeneknek barátságosan bemutatkozol;

a szíves fogadtatás üzenetét, ha nem ülsz le a sor szélére, hanem beljebb, így másokat nem kényszerítesz arra, hogy előtted préseljék át magukat;

az öröm üzenetét, ha minden éneket lelkesen együtt énekelsz a többiekkel énekeskönyvedet szükség esetén a szomszédod elé tartva;

az imádság erejének üzenetét, ha az istentisztelet előtt csendben Istennel beszélsz;

a tiszteletadás üzenetét hirdeted, ha már az orgona előjátékánál, még a kezdés előtt abbahagyod a beszélgetést;

a hit üzenetét hirdeted, ha bőkezűen adakozol;

a Szentírás fontosságának üzenetét hirdeted, ha saját Bibliádban követed az Ige felolvasását.

Sok üzenetet adunk át, még mielőtt az igehirdető felmegy a szószékre.

Ha a te üzeneted pozitív és meggyőző, akkor az Ige üzenete előtt is megnyílnak majd a szívek.

Készülj fel, hogy a legközelebbi vasárnap a legjobb igehirdetésedet tarthasd!

Herold

 
Megbocsátani?
Írta: Nagy Géza   

Megbocsátani? Miért? Mikor?

Bővebben...
 
Ha nincs, akkor nem kell
Írta: Demjén Attila   

Ha nincs, akkor nem feltétlen van szükségem rá, pedig kellene...

Bővebben...
 

A hónap Igeverse

Decemberi Ige


Az élet megjelent, láttuk, tanúbizonyságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, amely az Atyánál volt, és megjelent nekünk.


1Ján 1:2


Gondolatok

A kudarc azt mutatja, hogy tanuló vagy, nem legyőzött.


Szavazások

Ön milyen sűrűn olvassa a Bibliát
 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterMa114
mod_vvisit_counterTegnap51
mod_vvisit_counterEzen a héten2194
mod_vvisit_counterMúlt héten1922
mod_vvisit_counterEbben a hónapban5737
mod_vvisit_counterMúlt hónapban7293
mod_vvisit_counterÖsszesen384666

We have: 4 guests, 1 bots online
Your IP: 54.237.78.165
 , 
Today: dec. 19, 2014

Audio lejátszó

mp3 flash player by undesign website design.